Izlauzties līdz Uzplaukumam™

“Adizes Metodoloģijas” paņēmieni paātrinātai izmaiņu pārvaldībai

Tuvākais pasākums: nav ieplānots
Reģistrēties šeit

Semināra darba kārtība

“Adizes Metodoloģija” ir aprobēta pārvaldības sistēma, kas palīdz uzņēmējiem un līderiem būvēt ilgtermiņa, augstas veiktspējas organizācijas par spīti nezūdošai nenoteiksmei. “Adizes Metodoloģija™” piedāvā pārbaudītu un allaž veiksmīgu procesu, kas pierāda sevi tūkstošos uzņēmumu dažādās pasaules valstīs un ar kuru šie uzņēmumi paātrināti pārvalda izmaiņas bez destruktīviem konfliktiem.

Ieguvumi no “Adizes Metodoloģijas”:

 • Atbildību par rezultātiem tiek pārvietota no dažu pleciem uz daudziem.
 • Labāk tiekat galā ar esošiem un paredzat nākotnes izaicinājumus un iespējas.
 • Konfliktējošās intereses un stili ir salāgoti, minimizējot pārmaiņu pretestību.
 • Kritiskas izmaiņas tiek ieviestas ar lielu ātrumu un precizitāti.
 • Veicināts “Savstarpējas Uzticības & Cieņas” klimats, kur dabiski plaukst godīga un atvērta komunikācija.
 • Destruktīvi konflikti ierobežoti un novirzīti konstruktīvā gultnē uz pozitīvām pārmaiņām.
 • Ātrāk un efektīvāk pārvietojieties starp uzņēmuma Dzīvescikla attīstības posmiem.
Kam jāpiedalās:

Valdes locekļiem, dažādu līmeņu vadītājiem, uzņēmumu īpašniekiem un vadības konsultantiem. Šajā seminārā visi atradīs unikālas, praktiskas un pielietojamas organizāciju pārvaldības zināšanas.

Ko jūs apgūsiet:

Jūs mācīsieties vest savu organizāciju līdz Uzplaukuma Dzīvescikla posmam neparedzamajā un neprognozējamā vidē, kas tik raksturīga mūsdienām. Jūs apgūsiet rīkus ikdienas problēmu risināšanai, lēmumu pieņemšanai un risinājumu ieviešanai. Saņemsiet arī ietvaru konfliktu cēloņu analīzei un konstruktīvai risināšanai.

Semināra gaitā jūs detalizēti apgūsiet “Adizes Metodoloģijas” stūrakmeņus:

 • PAEI (menedžmenta lomas un stilus)
 • capi (apvienotos pilnvaras, varu un ietekmi)
 • Dzīvescikla koncepciju
 • “Savstarpējas Cieņas & Uzticības” avotus

Papildus tam tiksiet iepazīstināti arī ar Adizes 11-fāžu organizāciju transformācijas programmu, kas ir metodoloģijas sirds. Tā ir unikāla praktiska pieeja kā ieviest organizācijā tādu kultūru, kas nodrošina paātrinātu izmaiņu ieviešanu, līdzsvaru starp kontroli un elastību, “Savstarpēju Uzticību & Cieņu”. Rezultātā organizācija nonāk tik kārotajā Uzplaukuma posmā Dzīvesciklā. Salīdzinot ar citām pieejām, Adizes programma darbojas pakāpeniski, ņemot vērā dabiskus konfliktus, kas rada pretestību. Tādējādi tiek iegūta enerģija arvien lielāku un lielāku pārmaiņu īstenošanai, kas citādi iestrēgst.
Saskaņā ar Adizes organizācija ir noteiktu mērķu sasniegšanai veidota sociāla sistēma. Tās savstarpēji cieši saistītas apakšsistēmas – struktūra, cilvēki, procesi, uzvedība un enerģija – jāpārvalda kā viens vesels. Organizācijas spēks ir tās spējā proaktīvi mainīties nepārtraukti kustīgā, pārsvarā neprognozējamā vidē. Katrai organizācijai ir savs dabiskais Dzīvescikls, kā jebkuram dzīvam organismam. Augot un novecojot organizācijas uzrāda paredzamu un atkārtojamu uzvedības šablonu. Katrā Dzīvescikla attīstības posmā organizācija saskaras ar iepriekš zināmām menedžmenta problēmām. Cik labi vai slikti jūs šīs problēmas risināsiet un veiksiet atbilstošās pārmaiņas, noteiks jūsu organizācijas gala panākumus vai neveiksmi.

“Adizes Metodoloģijas™” zināšanas palīdzēs jums īstenot savus plānus ātrāk un precīzāk.

Jūsu investīcijas:

Vienas dienas pasākums – nav ieplānots:

300 Eiro + PVN – iekļauj visus materiālus, pusdienas un kafijas pauzes
250 Eiro + PVN – ja reģistrēsieties mēnesi pirms pasākuma

Divu dienu pasākums – nav ieplānots:

550 Eiro + PVN – iekļauj visus materiālus, pusdienas un kafijas pauzes abās dienās
495 Eiro + PVN – ja reģistrēsieties mēnesi pirms pasākuma

Vada:

Angļu valodā – Gregs Maters, Adizes institūta Latvijā izpilddirektors
Latviešu valodā – Vladimirs Kuzmins, Adizes institūta sertificēts partneris

Reģistrēties šeit
Semināra darba kārtība