Dr. I. K. Adizess – Par organizāciju terapiju

Kas rada problēmas, kāpēc tās kļūst hroniskas un kāpēc uzņēmumiem nepieciešama ārēja palīdzība.        Līdz ar Lielo sprādzienu Visums kļuva par vienu milzīgu sistēmu tīklu, kas sastāv no apakšsistēmām, kuras pašas par sevi sastāv no savām apakšsistēmām. Līdz ar Lielo sprādzienu sākās laiks un telpa, un, laikam ejot, notiek pārmaiņas, bet apakšsistēmas nemainās…