Dr.I.K.Adizess- Vai tās ir domstarpības, diskusija vai strīds?

Dažās valodās vārds “domstarpības” un vārds “konfrontācija” ir vienādi. Piemēram, spāņu valodā diskusija ir “una pelea” , strīds. Kā mēs varam organizēt civilizētu, konstruktīvu viedokļu apmaiņu, no kuras mācās visas puses un tādējādi panākt labāku lēmumu? Tas ir atkarīgs no mūsu izvēlētajiem vārdiem. Vārdi mūsu apziņā izsauc kartes. Tās kaut ko nozīmē, un šīs nozīmes…

Dr.I.K.Adizess – veselīga organizācija kā stratēģisko panākumu atslēga

Stratēģiju nedz izlemj, nedz arī ievieš viens indivīds. To izveido cilvēku grupa, kura mijiedarbojas, spriež un īsteno savu lēmumu. Šo cilvēku lēmums un tā īstenošana ir viņu interešu rezultāts viņu skatījumā. Lēmēju intereses nosaka viņu vara un pienākumi organizācijas struktūrā. Šajā video par to, kādēļ veselīgas organizācijas veidošana ir atslēga tam, lai gūtu stratēģiskos panākumus.…