Dr.I.K.Adizess – Veselīga organizācija: KĀ UN KĀPĒC ?

Dr.Adizes uzsver, ka nodrošināt peļņu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, var tikai organizācija, kas ir veselīga. Lai tā tāda būtu jāatīsta cieņa un uzticēšanās. Tad, kas ir vajadzīgs veselīgā organizācijā, kurā valda cieņa un uzticēšanās? “Lielākā kļūda, ko atzinis Īlons Masks kādā intervijā, ir tā, ka viņš pievērsis pārāk lielu uzmanību kompetencēm, nevis pašam cilvēkam un…