Dr. Zvezdan Horvat : Komandas darbs – iedoma vai nepieciešamība?

Lasot menedžmenta literatūru vai klausoties lekcijas, nav iespējams nepamanīt bieži lietoto terminu “komandas darbs”. Bet ko tas īsti nozīmē? Vai tas ir tikai jēdziens, kas, tāpat kā daudzi citi, nāk un iziet no modes, piemēram, TQM vai biznesa procesu pārplānošana? Vai mums tas tiešām ir vajadzīgs? Kādi ir komandas darba priekšnosacījumi? Un tā tālāk. Šajā rakstā mēs centīsimies sniegt pilnīgāku…