Fokusēties uz to, ko var kontrolēt (Krīzes kontrolsaraksts)

Situācija šobrīd mainās pa stundām – arī apstākļos, kas skar vadītājus un uzņēmumus! Visticamāk, ka tie ,kas orientēti uz krīzes vadību , spēju ātri pieņemt lēmumus vai veikli izvērtēt riskus, kaut kā tiek galā. Tomēr- cik stipri visi darbinieki, tik stiprs uzņēmums; cik stipri uzņēmumi, tik stipra mūsu ekonomika; cik stipra mūsu ekonomika, tik stipra…