Adizes metodi izmantoju vairāk nekā 40 gadus. Tas ir bijis nozīmīgs instruments, lai mēs tajā laikā varētu attīstīt savu biznesu no aptuveni 50 miljoniem dolāru gadā līdz vairāk nekā 4 miljardiem dolāru. Sabalansētas vadības mācības, identificējot visas disciplīnas, kas nepieciešamas katrā organizācijā, neatkarīgi no lieluma, ir bijušas mūsu panākumu virzītājspēks.

– Stjuarts Resniks, Prezidents un ģenerāldirektors, The Wonderful Company

Uzziniet, kāds būs jūsu ceļš

Adizes Corporate Lifecycle

Organizācijai augot, tai būs raksturīgi ļoti paredzami un atkārtojamie uzvedības modeļi. Katrā jaunā attīstības posmā jūs sastapsieties ar jaunu unikālu izaicinājumu kopumu. Jūsu spēja ātri un rezultatīvi identificēt un risināt šos izaicinājumus ir būtisks jūsu nākotnes panākumu noteicējs.

Veidojiet produktīvu komunikāciju savā komandā

Identiskos apstākļos katrs no mums redzēs situāciju citādi. Mēs domājam un reaģējam citādi. Izprotot savu un kolēģu vadības stilu, jums būs labākas iespējas rezultatīvāk strādāt komandas vidē. Izpildiet Vadības stila noteikšanas testu un uzziniet, kā rezultatīvāk strādāt kopā.

Bieži organizācijas lielākā problēma ir
neefektivitāte tās problēmu risināšanā.
Atrisiniet šo problēmu, un viss pārējais nostāsies savās vietās.
ADIZES JUMS VAR PARĀDĪT KĀ

ESIET TIRGUS LĪDERIS

Leadership Training and Developement

Mūsu pamatdarbs ir palīdzēt mūsu klientiem paātrināt panākumus, piemērojot Adizes principus un praksi, un šajā procesā veidot veselīgas, ar augstu veiktspēju un sevi vadīt spējīgas organizācijas, kas spēj risināt jebkuru izaicinājumu. Apmeklētāji dodās prom no darbnīcām jaunu zināšanu iedvesmoti un ir gatavi tās izmantot savas organizācijas ceļā uz Uzplaukumu.

Rapid Alignment Workshop

100% vienošanās par jautājumiem, kas uzņēmumam jārisina, lai uzlabotu sniegumu, un 100% vienošanās par spēles plānu, lai to izdarītu. Dalībnieki uzlabo izpratni par savstarpējo sadarbību un uzzina, kā labāk kopā strādāt, lai izmantotu atšķirības un konstruktīvi risinātu sarežģītus jautājumus.

Organizational Transformation

Enerģiskā savstarpējas sapratnes, sadarbības, komandas darba un steidzamības atmosfērā Adizes strādā plecu pie pleca ar klientiem, lai sistemātiski īstenotu uzbrukuma plānu. Mūsu atsauksmes parāda spēju paātrināt klienta ceļu uz Uzplaukumu, kur viņi kā tirgus līderi var izbaudīt klientu pieprasījumu, izaugsmi, rentabilitāti un finansiālo spēku.

Ieviesiet Adizes savā organizācijā

Adizes klienti dalās savā pieredzē

'

par to, kā Adizes ietekmēja viņu

Organizāciju