Misija & Vīzija

Dr. Adizess runā par savu dzīves misiju un kā Adizes institūts palīdz organizācijām visā pasaulē.

Pamatvērtības, kas vada mūsu darbu

Adizes ļauj vienkāršiem cilvēkiem transformēt savu organizāciju vadību un radīt ārkārtīgus, ilgtspējīgus rezultātus. Mūsu darbu ar visiem klientiem vada stingra ticība šādām vērtībām:

Mēs uzskatām, ka spēcīga un visaptveroša savstarpējas uzticēšanās un savstarpējas cieņas kultūra ir tas, kas padara biznesu spēcīgu un ļauj tam ilgtermiņā kļūt par dominējošo konkurentu. Šāda veida kultūra ir pamatā spējai konsekventi pārsteigt klientu gaidas, piesaistīt noturēt izcilus talantus un radīt ievērojamu finansiālu atdevi. Iemesls ir vienkāršs; Kad darbinieki patiešām zina, kā labi strādāt kopā un konstruktīvi izmantot savus konfliktus, minimāla enerģija tiek tērēta iekšējiem cīniņiem un politikai, kas ļauj maksimāli veltīt enerģiju konkurencei tirgū. Šāda veida kultūra ir organizācijas lielākā vērtība. Tieši to klienti patiešām pērk, un šādu konkurences priekšrocību ir visgrūtāk kopēt.

Mēs uzskatām, ka visās organizācijās, visos tirgos un visās pasaules valstīs līdera izaicinājums #1 ir tikt galā ar augsto pārmaiņu apjomu sarežģītā un nenoteiktā pasaulē. Tāpēc spēja mainīties ātrāk, labāk un ekonomiskāk nekā konkurenti ir galvenais jebkuras organizācijas ilgtermiņa panākumu indikators. Šīs pārmaiņu spējas attīstīšana ir kaut kas vislabāk izdarāms “kopā ar” organizāciju, nevis “priekš” tās. Mēģināt mainīt cilvēkus ir grūti. Tā vietā mēs koncentrējamies uz vides maiņu; kas atraisa cilvēku talantus un produktivitāti.

Mēs uzskatām, ka jēgpilnas pārmaiņas noteikti rada konfliktus. Konfliktu konstruktīva izmantošana, veido “kodolenerģiju”, kas veicina izcilu sniegumu.

Mēs uzskatām, ka katras organizācijas galvenais mērķis ir pārsteigt klientu gaidas un sniegt viņiem pārliecinošu vērtību, ar labu ienesīgumu pašiem. Dažas organizācijas uzskata, ka naudas nopelnīšana ir viņu galvenais mērķis, kas ir iznākumu un līdzekļu jaukšana.

Mēs uzskatām, ka neviens no mums nav tik gudrs kā mēs kopā. Saliedētas savstarpēji papildinošas komandas komandas, kas labi strādā kopā, ir universālais konkurences ierocis.

Mēs uzskatām, ka komandas darba mērķis ir palīdzēt līderiem pieņemt labākus lēmumus nekā viņi paši. Komitejas stila vadība vai vienbalsīga lēmumu pieņemšana nav tas, kā lēmumi tiek pieņemti organizācijās ar augstu veiktspēju.

Transformācija var nebūt viegla, taču mēs uzskatām, ka tai jābūt vienkāršai. Ja cilvēki kaut ko nesaprot, viņi to nevar īstenot.

Mēs uzskatām, ka izcili ilgtermiņa rezultāti tiek realizēti, sasaistot rezultātu sasniegšanu ar kopīgu monetāro un nemonetāro atlīdzību.

Praktizējot šīs vērtības, Adizes ļauj vienkāršiem cilvēkiem mainīt savas organizācijas kultūru un radīt ārkārtas un ilgtspējīgus rezultātus.

Vēsture

Adizes vēsture aizsākās 1966. gada pavasarī, kad jaunais Ichaks Adizess doktora disertācijas ietvaros pētīja Dienvidslāvijas rūpnieciskās demokrātijas pārvaldības sistēmu. Šī demokrātiskās pārvaldības pieeja bija krasā pretstatā Amerikas Savienotajās Valstīs izmantotajai vadības pieejai no augšas uz leju, un, izpētot šīs divas pieejas un novērtējot to savstarpējās stiprās un vājās puses, tika likti pamati Adizes® metodoloģijai.

1971. gadā tika izdota grāmata “Industriālā demokrātija: Dienvidslāvijas stilā”. Pavisam drīz tā tika tulkota daudzās jo daudzās valodās, padarot Dr. Adizesu par ekspertu organizāciju demokratizācijas jautājumos. Viņš tika aicināts uzstāties par šo tēmu pasākumos visā pasaulē. Tajā pašā gadā Dr. Adizess nodibināja MDOR (Vadības attīstības un organizāciju pētījumu) institūtu, kurā viņš strādāja ar klientiem kā konsultants. Tieši šajā posmā sākās Adizes® metodoloģijas pielietošanas pārbaude un pilnveidošana.

1979. gadā nosaukums MDOR institūts tika nomainīts uz Adizes institūtu, un Dr. Adizes jau pasēja publicēt otro un trešo grāmatu – “Pašpārvalde – jaunas šķautnes demokrātijā” un “Kā risināt nepareizās vadības krīzi”. Pieaugot pieprasījumiem pēc Dr. Adizess konsultāciju pakalpojumiem, viņš atteicās no amata UCLA Vadības augstskolā, lai vairāk laika varētu veltīt Adizes® metodoloģijas izstrādei un dokumentēšanai.

Dr. Adizess pirmo reizi sāka apmācīt un sertificēt Adizes® metodoloģijā citus kopš 1977. gada. Kopš tā laika simtiem cilvēku ir uzsākuši šo procesu, kas ļāva izveidot plaukstošus birojus visā pasaulē.

Pēdējās desmitgadēs Adizes institūts ir kļuvis no viena aktiera izrādes par starptautisko pakalpojumu organizāciju. Dr. Adizess ir uzrakstījis 20 grāmatas, kas tulkotas 26 valodās, un viņam ir piešķirti 17 goda doktora grādi.

Pasākumi par Adizes Metodoloģiju

Adizes terapeiti

Adizes profesionāļi ir apmācīti pielietot Adizes metodoloģiju dažādos veidos. Zemāk jūs varat atrast sarakstu ar dažāda līmeņa kvalifikācijām un sertifikācijām.

Sertificēti Adizes organizāciju Simberģisti (Symbergists™)

Sertificēti Adizes Organizāciju Simberģisti ir apmācīti un sertificēti, lai sniegtu Adizes pārmaiņu vadības pakalpojumus konkrētajās jomās, kurās viņiem ir sertifikāts, kas apliecina to pakāpi/titulu: partneris, vecākais partneris, vadošais partneris un vecākais vadošais partneris. Partneri var gan apmācīt Adizes, gan arī prasmīgi un iedarbīgi pielietot organizāciju transformācijas metodoloģiju, kas atspoguļo Adizes labāko praksi, kas izstrādāta un nepārtraukti uzlabota kopš 1977. gada. Visus sertificētos Adizes organizāciju Simberģistus saista starptautiskās sertificēto Adizes praktiķu asociācijas (ACAPI) ētikas kodekss.

Mūsu klienti

Atšķirībā no tradicionālajiem vadības konsultantiem, kuri sniedz atbildes, Adizes piedāvā iedarbīgas koncepcijas, metodes un rīkus, lai direktori un viņu vadības komandas varētu tās atrast paši. Vairāk nekā 40 gadu laikā strādājot ar klientiem 73 valstīs, no globālā simtnieka līdz vidējā tirgus uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem un valdībām, mēs zinām, ka risinājumi, kurus mūsu klienti izstrādā ar Adizes, tiek reāli ieviesti, turpretī izcilas tradicionālo konsultantu idejas bieži vien stāv plauktos un krāj putekļus.

Adizes institūts respektē mūsu klientu privātumu. Zemāk ir doti klienti, kuri deva atļauju publicēt savus vārdus.

Atsauksmes