Adizes praktiķu kluba Misija & Vīzija

Adizes praktiķu klubs apvieno organizācijas un vadības profesionāļus - uzņēmējus un vadītājus, kuri meklē ceļus uz pārmaiņām un kurus vieno līdzīga vadības pieeja, sadarbības vērtības, izaugsmes ambīcijas un kur vēlas kopā meklēt vēl labākus veidus kā vadīt un nodrošināt nepārtrauktu personīgu profesionālu un garīgu attīstību.

Kluba darbības vērtības - tieksme darīt labāk caur apzinātu, iesaistošu un metodoloģisku vadīšanu, liekot lietā un vairojot zināšanas, attīstot tās līdz prasmēm.

Kluba vērtības piedāvājums biedriem - unikāli fokusētajās diskusijās nodrošināt savstarpējo un starptautisko pieredzes apmaiņu kā attīstīties, t.i. apvienot uzņēmumu inovatīvākos prātus, lai veidotu uzņēmējdarbības sinerģiju un organizāciju attīstības domnīcu.

Kluba vērtības piedāvājums sabiedrībai - veicināt augstu sasniegumu vadīšanu bez destruktīviem konfliktiem caur nepārtrauktu attīstību un savstarpējas uzticēšanās un cieņas paaugstināšanu.

Adizes praktiķu kluba mērķi

Mēs, vadības profesionāļi, strādājam kopā, lai tuvākajā laikā un ilgākā perspektīvā panāktu šādus mērķus un izpildītu konkrētus uzdevumus laika posmā no 2023.-2025. gadam:

Labas uzņēmējdarbības prakses šķetināšana līdz molekulāram līmenim.

Uzdevumi:

  • Organizēt divus apaļo galdu formāta vairāku dienu pasākumus pieredzes apmaiņai un risinājumu izstrādei;
  • Organizēt trīs vizītes uzņēmumos, kas dalītos ar savu pieredzi labā uzņēmumu pārvaldībā;
  • (Nākotnes perspektīvā) sagatavot trīs “Case study” par uzņēmumu labas pārvaldības praksi;
  • (Nākotnes perspektīvā) APK biedri kļūst/piedāvā mentora pakalpojumu mazāk attīstītam uzņēmumam.

Izveidot sadarbību ar citām uzņēmējdarbības attīstību virzošām organizācijām:

Uzdevumi:

  • Izveidot sadarbību ar BEA un BICG;
  • (Nākotnes perspektīvā) BNI, The Red Jackets.

Atrast dzirdīgas ausis politikai pietuvinātā organizācijā, kas varētu palīdzēt ietekmēt Valsts pārvaldi, lai uzlabotu Valsts pārvaldes procesus ar labāko uzņēmējdarbības praksi.

Uzdevumi:

  • Iesaistīt APK Valsts uzņēmumu vadītājus.

Piesaistīt klubam vairāk biedru un izplatīt labākas vadīšanas vadlīnijas.

Uzdevumi:

  • Proaktīvi izplatīt decembrī panāktos rezultātus, komunicējot vērtības un aicinot pievienoties;
  • Līdz 2025. gadam panākt 100 uzņēmumu dalību kluba pasākumos.

Adizes praktiķu kluba darbība Latvijā

Ideja par Adizes praktiķu klubu Latvijā sāka pārtapt par realitāti 2021. gada maijā, Artjoma Fokejeva (COO, Polipaks) ierosināta un Lietuvas Adizes Kluba un Dienvidaustumeiropas Adizes Kluba kolēģu iedvesmota. Sarunājoties par to, ko īsti vēlamies sasniegt un kāda ir bijusi pieredze citur, jau jūnijā rīkojām pirmo attālināto tikšanos, kuras laikā Elvis Kvalbergs (CEO, Burti) dalījās ar savu Burtu pieredzi par PIPu, POCu un Synerteam uzskaiti tādās platformās kā Jira un Confluence (ir pieejams ieraksts) – paldies, par drosmi būt pirmajam!

Pēc gada, katru mēnesi tiekoties trešdienu vakaros, sākam ievērot zemu dalības intensitāti un citus PIPus, tāpēc 2022. gada jūlijā nolēmām rīkot plašāku Synerteam, lai apzinātu problēmas un rastu risinājumus. Šīs tikšanās laikā nolēmām izveidot pārmaiņu vadības padomi (PVP jeb POC) un pāriet uz 3 stundu formātu pārējiem biedriem klātienē, ko augustā veiksmīgi īstenojām jau atkal pie Elvja. Turklāt, īstenojot pieprasījumu pēc starptautiskas pieredzes un ikgadēja pasākuma, POC nonāca pie lēmuma atteikties no ikmēneša formāta to aizstājot ar ilgākiem pasākumiem reizi pusgadā, ko decembra pirmajos datumos izdevās noorganizēt ar ļoti labiem rezultātiem.

Adizes praktiķu klubu Latvijā vada tā pārmaiņu vadības padome (PVP jeb POC) septiņu pārstāvju sastāvā, no kuriem īstenotājs ir Artjoms Fokejevs (COO, Polipaks), administratore ir Barba Zeme (CEO, Excellent Latvia) un integrators ir Vladimirs Kuzmins (organizāciju terapeits, Adizes institūts). Padome regulāri tiekas, lai veiktu PIPu prioritizāciju un izveidotu izpildes darba grupas, kurās, vadoties pēc nepieciešamības un iespējām, tiek iesaistīti arī pārējie biedri.

Primārais kluba mērķu sasniegšanas instruments ir izbraukuma sesijas, kas notiek divreiz gadā – jūnija un decembra sākumā, un kurās, visas dienas garumā dalībnieki ģenerē idejas, rod risinājumus un dalās ar izaicinājumiem par aktuālajām tēmām apaļo galdu formātā (“Pasaules kafejnīcas” jeb World Cafe). Dažādu mērķu sinerģija tiek panākta pasākumiem sākoties iepriekšējo dienu pēcpusdienās, t.i. ceturtdienās un turpinoties nākamo dienu rītos, t.i. sestdienās – līdz ar to, ir pieejami divi vakari, kuru laikā ir iespējams iegūt neformālu pieredzes apmaiņu un nostiprināt kontaktus.

Aktuālā saziņa, pieredzes apmaiņa un biedru savstarpējā mijiedarbība u.tml. notiek WhatsApp kopienas formātā tādās plūsmās kā – dalīšanās ar panākumu/neveiksmju pieredzes gadījumiem, saskatītiem ārējiem izdevībdraudiem, vadīšanas jautājumiem un darījumu vai kontaktu biržu. Par atbilstošo informācijas plūsmu noturēšanu un kvalitāti rūpējās atbildīgie moderatori un vecākie eksperti.

Aktuālie un vēsturiskie materiāli, faili u.tml. ir atrodami Adizes praktiķu kluba iekštīklā.

Adizes praktiķu kluba Pasākumi

Adizes praktiķu kluba biedri

Adizes praktiķu klubā Latvijā tiek laipni gaidīti uzņēmēji un vadītāji, kuri savā darbībā īsteno metodoloģisku izaugsmi, iesaistošo vadību un apzinātas pārmaiņas un ir gatavi reizi pusgadā aktīvi piedalīties izbraukuma sesijās, kā arī dalīties ar savu personisko pieredzi tās starplaikos. T.i. tie, kuri atbilst kluba vērtībām, atbalsta mērķus un iekļaujas tā formātā.

Vērtības piedāvājums biedriem – Adizes praktiķu klubs ir platforma, kurā smelties iedvesmu, piemērus, metodes, idejas, kontaktus, pieredzi utt. savam nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanās dzinulim.

Par jaunu biedru uzņemšanu lemj Adizes praktiķu kluba PVP, kurai var sūtīt tiešos pieteikumus (latvia@adizes.com) vai veicināt ieteikumus no esošiem biedriem.