Adizes praktiķu kluba Misija & Vīzija

Adizes praktiķu klubs apvieno organizācijas un vadības profesionāļus - uzņēmējus un vadītājus, kuri meklē ceļus uz pārmaiņām un kurus apvieno līdzīga vadības pieeja, sadarbības vērtības un izaugsmes ambīcijas nākt kopā meklēt vēl labākus veidus kā vadīt.

Kluba darbības vērtības - tieksme darīt labāk caur apzinātu, iesaistošu un metodoloģisku vadīšana, likt lietā un pavairot zināšanas attīstot tās līdz prasmēm.

Kluba vērtības piedāvājums biedriem - nodrošināt savstarpējo un starptautisko pieredzes apmaiņu kā attīstīties, t.i. apvienot uzņēmumu inovatīvus prātus, lai veidotu uzņēmējdarbības sinerģiju, organizāciju attīstības domnīcu.

Kluba vērtības piedāvājums sabiedrībai - veicināt augstu sasniegumu vadīšanu bez destruktīviem konfliktiem caur nepārtrauktu attīstību un savstarpējas uzticēšanās un cieņas paaugstināšanu.

Adizes praktiķu kluba mērķi

Mēs, vadības profesionāļi, strādājam kopā, lai tuvākā un ilgākā laikā panāktu šādus mērķus un izpildītu uzdevumus 2023./2025. gadam:

Labas jauzņemjdarbības prakses šķetināšana līdz molekulāram līmenim

Uzdevumi:

  • organizēt 2 vairāku dienu pasākumi pieredzes apmaiņu un risinājumu izstrāde apaļo galdu formātā
  • organizēt 3 vizītes pie uzņēmumiem, kur dalās ar savu pieredzi labā uzņēmuma pārvaldībā
  • (nākotnē) “Case study” sagatavošana labas uzņēmuma pārvaldības praksē
  • (nākotnē) Kāds no APK biedriem kļūst/piedāvā mentora pakalpojumu mazāk attīstītam uzņēmumam

Izveidot sadarbību ar citām uzņēmējdarbību attīstību virzošām organizācijām:

Uzdevumi:

  • Izveidot sadarbību ar BEA un BICG
  • (nākotnē) BNI, The Red Jackets

Atrast dzirdīgas ausis politikai pietuvinātā organizācijā, kas varētu palīdzēs ietekmēt valsts pārvaldi, lai uzlabotu valsts pārvaldes procesus ar labāko uzņēmējdarbības praksi.

Uzdevumi:

  • Iesaistīt APK valsts uzņēmumu vadītājus

Piesaistīt klubam vairāk biedru un izplatīt labākas vadīšanas vadlīnijas.

Uzdevumi:

  • Izplatīt decembrī panāktos rezultātus, komunicējot vērtības un aicinot pievienoties
  • Līdz 2025. gadam panāk 100 uzņēmumu dalību kluba pasākumos

Adizes praktiķu kluba darbība Latvijā

Adizes praktiķu klubs aizsākās 2021. gada maijā Artjoma Fokejeva (COO, Polipaks) un Lietuvas Adizes Kluba un Dienvidaustumeiropas Adizes Kluba kolēģu iedvesmots. Parunājoties, ko īsti gribam un kāda ir pieredze citur, jau jūnijā rīkojām pirmo attālināto tikšanos, kurā Elvis Kvalbergs (CEO, Burti) dalījās ar savu Burtu pieredzi par PIPu, POCu un Synerteam uzskaiti platformās Jira un Confluence (ir pieejams ieraksts) – paldies, par drosmi būt pirmajam!

Pēc gada ikmēneša tikšanās reižu trešdienu vakaros sākam ievērot zemu dalības intensitāti un citus PIPus, tāpēc 2022. gada jūlijā rīkojām plašāku Synerteam apzināt problēmas un risinājums, kad lēmām par pārmaiņu vadības padomes (PVP jeb POC) izveidošanu un 3 stundu formātu klātienē, ko augusta veiksmīgi īstenojām jau atkal pie Elvja. Turklāt strādājot pie starptautiskas pieredzes un ikgadēja pasākuma pieprasījumiem, POC nonāca pie lēmuma atteikties no ikmēneša formāta par labu ilgākiem pasākumiem reizi pusgadā, ko decembra pirmajos datumos izdevās noorganizēt ar ļoti labiem rezultātiem.

Adizes praktiķu klubu Latvijā vada tā pārmaiņu vadības padome (PVP jeb POC) septiņu pārstāvju sastāvā, no kuriem īstenotājs ir Artjoms Fokejevs (COO, Polipaks), administratore ir Barba Zeme (CEO, Excellent Latvia) un integrators ir Vladimirs Kuzmins (organizāciju terapeits, Adizes institūts). Padome regulāri tiekās PIPu prioritizēšanai un izpildes darba grupu izveidei, iesaistot pārējos biedrus pēc vajadzības un iespējas.

Primārais kluba mērķu sasniegšanas instruments ir izbraukuma sesijas katru jūnija un decembra sākumu, kurās pilnas dienas formātā dalībnieki ģenerē idejas, risinājumus, izaicinājumus par aktuālajām tēmām apaļo galdu formātā (“Pasaules kafejnīcas” jeb World Cafe). Dažādu mērķu sinerģija tiek panākta tajā skaitā pasākumiem sākoties iepriekšējo dienu pēcpusdienās, t.i. ceturtdienās un turpinoties nākamo dienu rītos, t.i. sestdienās – līdz ar to divi vakari ir pieejami neformālai pieredzes apmaiņai un kontaktu nostiprināšanai.

Aktuālā saziņa, pieredzes apmaiņa un tml. biedru mijiedarbība starp lielajām sesijām notiek WhatsApp kopienas formātā tādās plūsmās kā – dalīšanās ar panākumu/neveiksmju pieredzes gadījumiem, saskatītiem ārējiem izdevībdraudiem, vadīšanas jautājumiem un darījumu vai kontaktu biržu. Par atbilstošo informācijas plūsmu noturēšanu un kvalitāti rūpējās atbildīgie moderatori un vecākie eksperti.

Aktuālie un vēsturiskie materiāli, faili utml. atrodas Adizes praktiķu kluba intranetā.

Adizes praktiķu kluba Pasākumi

Adizes praktiķu kluba biedri

Adizes praktiķu klubā Latvijā tiek laipni gaidīti uzņēmēji un vadītāji, kas savā darbībā īsteno metodoloģisku izaugsmi, iesaistošo vadību un apzinātas pārmaiņas un gatavi rezi pusgada aktīvi piedalīties izbraukuma sesijās un pēc iespēja dalīties ar savu pieredzi starp tām. T.i. tie, kas atbilst kluba vērtībām, atbalsta mērķus un iekļaujas formātā.

Vērtības piedāvājums biedriem – Adizes praktiķu klubs ir platforma, kurā smelties iedvesmu, piemērus, metodes, idejas, kontaktus, pieredzi utt. savam nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanās dzinulim.

Par jaunu biedru uzņemšanu lemj Adizes praktiķu kluba PVP (skatīt augstāk), kurai var sūtīt pieteikumus pa taisno vai caur esošo biedru ieteikumiem.