Dr. I. K. Adizess – Par organizāciju terapiju

Kas rada problēmas, kāpēc tās kļūst hroniskas un kāpēc uzņēmumiem nepieciešama ārēja palīdzība.        Līdz ar Lielo sprādzienu Visums kļuva par vienu milzīgu sistēmu tīklu, kas sastāv no apakšsistēmām, kuras pašas par sevi sastāv no savām apakšsistēmām. Līdz ar Lielo sprādzienu sākās laiks un telpa, un, laikam ejot, notiek pārmaiņas, bet apakšsistēmas nemainās…

Vadības mīts: Mārketingam un pārdošanai vajadzētu būt vienā nodaļā

Jā, protams, mārketinga un pārdošanas nodaļām vajadzētu strādāt roku rokā, tikai jautājums: kādā veidā? Mārketinga uzdevums ir radīt izdevības: izpētīt jaunu produktu un pakalpojumu iespējas. Mārketings definē nišas, kuras konkurenti vēl nav atklājuši vai vēl nav pilnībā apmierinājuši. Nosakot izplatīšanas jeb distribūcijas kanālus, reklāmas aktivitāšu izdevības, mārketings vairo klientu uztverīgumu un interesi. Mārketings izmanto zīmolvedību,…

Prasmīga sadarbība ar PAEI vadības stiliem – Ražotājs

Šajā video par sadarbību ar vienu no stiliem – Ražotāju. PAEI vadības stili ir plaši zināmi, taču šīs apzināšanās praktiska izmantošana joprojām ir mazāk pazīstama – kā deleģēt, kā kontrolēt un sniegt atgriezenisko saiti dažādiem vadības stiliem Ja jūs vēl neesat pazīstami par PAEI vadības stiliem, tad varat šeit uzzināt vairāk un noskaidrot savējo. Iegūt…

Kaitinošs vadītājs vai sapratnes trūkums?

Tas ir patiesi apbrīnojami, cik daudz šobrīd iespējams atrast dažādus vadības stilu noteikšanas testus! Tas, ka vadības stili mēdz būt dažādi, tā kā būtu skaidrs. Bet ko tad ar tiem īsti iesākt?! Kāds no tā ir praktisks ieguvums pašam un komandai?!  Sāksim ar to, ka brīdī, kad nosakāt, kāda stila vadītājs jūs esat, jūs saprotat…