Adizes uzņēmumu dzīvescikls

Jebkuras organizācijas rezultatīvas vadības pamatā ir galvenā patiesība, ka visām organizācijām, tāpat kā visiem dzīvajiem organismiem, ir dzīves cikls, un augšanas un attīstības laikā tām ir ļoti paredzami un atkārtoti uzvedības modeļi.

Katrā jaunā attīstības posmā organizācija saskaras ar unikālu izaicinājumu kopumu. Tas, cik labi vai slikti vadība risina šīs problēmas un rada veselīgu pāreju no viena posma uz otru, būtiski ietekmē viņu organizācijas panākumus vai neveiksmes.

adizes lifecycle, organisational lifecycle

Uzziniet, kurā posmā jūs atrodaties

Organizācijas vadīšana caur dzīves cikla pārejām nav viegla vai acīmredzama. Tās pašas metodes, kas rada panākumus vienā posmā, var radīt neveiksmes nākamajā. Ir nepieciešamas fundamentālas izmaiņas līderībā un vadībā, izmantojot pieeju, kas smalki līdzsvaro kontroles pakāpi un elastību, kas nepieciešama katram posmam. Līderi, kuri nespēj saprast, kas ir vajadzīgs (un nav vajadzīgs), var kavēt savu uzņēmumu attīstību vai ievirzīt priekšlaicīgā novecošanā.

Izaicinājumi, kas katrai organizācijai jāpārvar katrā attīstības posmā, vispirms izpaužas kā problēmas, kas rodas no uzņēmuma izaugsmes un panākumiem, kā arī no ārējām izmaiņām tirgos, konkurentos, tehnoloģijās un vispārējā biznesa un politiskajā vidē. Šī vienkāršā, nenovēršamā realitāte noved pie šādām piecām svarīgām atziņām par problēmu būtību organizācijās.

Problēmas ir normālas un vēlamas. Problēmas ir dabisks pārmaiņu rezultāts. Vienīgā dzīves cikla līknes vieta, kur nav problēmu, ir vieta, kur nav izmaiņu, kas ir Nāve. Ja jūs domājat, ka labi vadītāji ir tie, kuru organizācijām nav problēmu, padomājiet vēlreiz. Jūsu atalgojums par veiksmīgu to problēmu risināšanu, ar kurām jūs sastopaties šodien, ir jaunu problēmu kopums rīt, kas būs lielāks un sarežģītāks. Ja jūsu uzņēmums saskaras ar lielām izmaiņām jūsu tirgos, tehnoloģijās vai nozarēs, jūsu izaicinājums tiek palielināts. Jo ātrāks ir pārmaiņu temps, jo ātrāk parādās un pieaug problēmas.

Jūsu kā vadītāja loma nav novērst problēmas vai palēnināt pārmaiņu tempu. Tā vietā koncentrējieties uz organizācijas spēju paātrināt problēmu atpazīšanu un risināšanu. Jūsu spēja strādāt kopā kā komandai un ātri risināt visas situācijas, vai izlemt to nedarīt, ir jūsu galvenā konkurences priekšrocība.

Dažas problēmas, ar kurām jūs sastopaties, ir normālas, bet dažas ir anormālas. Parastās problēmas ir tās, kas sagaidāmas noteiktā dzīves cikla posmā. Anormālas problēmas ir tās, kuras nav paredzamas (vai vēlamas) dzīves cikla posmā. Tā kā jums nekad nebūs pietiekami daudz laika vai resursu, lai risinātu visas problēmas, ar kurām saskarieties, koncentrējieties uz anormālām problēmām. Daudzas parastās problēmas var neņemt vērā, jo tām ir tendence sevi atrisināt dabiskās izaugsmes un attīstības gaitā.

Jūs varat vadīt savu organizāciju ātrāk, kad zināt turpmāko ceļu. Lielākā daļa problēmu, ar kurām jūs saskaras, ir kopīgas visām organizācijām. Jums nav nepieciešams no jauna izgudrot riteni. Jūs varat ietaupīt daudz laika un pūļu, rūpīgi izprotot visu 10 dzīves cikla posmu būtību un zinot, kas nepieciešams pārejai no viena posma uz nākamo. Ja jums un jūsu vadības komandai ir vienota izpratne par šīm zināšanām, pirms rodas problēmas, tas arī palīdzēs jums uzbrukt problēmām, nevis vienam otram.

Uzplaukums ir organizāciju jaunības avots. Viena būtiska atšķirība starp cilvēku dzīves ciklu salīdzinājumā ar organizācijām ir tā, ka dzīvās būtnes neizbēgami mirst, bet organizācijām to nevajag. Uzņēmuma “vecums” tā dzīves cikla ziņā nav saistīts ar tā hronoloģisko vecumu, darbinieku skaitu vai aktīvu lielumu. Tā vietā dzīves cikla vecumu nosaka elastības un kontroles mijiedarbība. Organizācijām ir pieejams jaunības avots, ko sauc par Uzplaukumu. Organizācija, kas atrodas Uzplaukumā, ir sasniegusi līdzsvaru starp kontroli un elastību. Organizācija Uzplaukumā zina, ko tā dara, kurp dodas un kā tur nonāks. Tā arī bauda gan strauju izaugsmi, gan augstu rentabilitāti. Kad organizācija ir sasniegusi Uzplaukumu, vadībai ir jāstrādā, lai saglabātu šo pozīciju.

Ieteicamā literatūra