Savstarpējā uzticēšanās un cieņa - Panākumu noslēpums

Katrai sistēmai ir enerģija. No kurienes tā rodas? No cilvēkiem, kas veido organizāciju. Tāpēc vadītāji savām organizācijām meklē enerģiskus, kaislīgus, uzticīgus cilvēkus.

Kad enerģija neplūst brīvi – kaut kā, kaut kur iestrēgstot – sistēmai ir mazāk enerģijas, ar kuru darboties.

Ja nav / ir zema savstarpēja uzticēšanās un / vai cieņa, enerģijas plūsmā it kā ir šķēršļi; organizācijai ir mazāk enerģijas, un tā ir konkurences ziņā nelabvēlīgā situācijā.

Kad ir savstarpēja uzticēšanās un cieņa, enerģija plūst.

Vai jūsu organizācijā savstarpēja uzticēšanās un cieņa ir augstā līmenī?

Turpināt izzināt

Ieteicamā literatūra